BULUT TEKNOLOJİSİ NEDİR ?

Bulut Bilişim Nedir?

Bulut Bilişim kavramı, son bir kaç senede hayatımıza girmiş gibi görünse de, kökeni 1950’lere dayanmaktadır. 50’li yıllar, sunucu-istemci mimarilerinin hayatımıza “mainframe” adı verilen ana bilgisayarlar ve basit istemciler aracılığı ile girdiği yıllardır. Bu ana bilgisayarlar neredeyse bir sistem odası büyüklüğünde olup, son derece pahalı donanımlardı. Yüksek maliyetlerinden dolayı, her kullanıcı veya birime bir ana bilgisayar tahsis edilemediğinde dolayı, kullanıcılar basit istemciler aracılığı ile bu ana bilgisayarlara bağlanıp, uygulamaları kullanırlardı. Bu sistem paylaşımlı bir erişim sağladığından dolayı kurumlara, bu sofistike teknolojiyi uygun maliyetlerde kullanma avantajı sağlamaktaydı.

Yaklaşık 20 sene sonra, bugünün sanallaştırma teknolojilerinin atası sayılabilecek VM OS geliştirildi. Bu teknoloji, ana bilgisayarların paylaşımlı modelini bir kademe öteye taşımış ve aynı fiziksel donanım üzerinde birden fazla işletim sisteminin çalışmasına olanak sağlamıştır.

1990’lı yıllara gelindiğinde, telekomünikasyon firmalarının noktadan noktaya sağladığı veri hizmetlerinin VPN (sanallaştırılmış özel ağlar) teknolojilerine evrimleştirmesi ve aynı zamanda internet kavramının yaygınlaşması ile birlikte, daha fazla kullanıcı çevrim içi olmuş ve bulut bilişime olan ihtiyacı hızlandırmıştır.

90’lı yıllardan günümüze geçen zaman diliminde ise, sanallaştırma teknolojilerinin gelişimi de bu ihtiyacı karşılayacak en güçlü enstrüman haline gelmiştir. Bir fiziksel sunucu üzerinde, hipervizör adı verilen özel bir soyutlama katmanı aracılığı ile, birden fazla işletim sisteminin birbirlerinden izole bir şekilde çalışabilmeleri ve bu sunucu ve/veya servislerin talep sahiplerine hizmet olarak verilebilmeleri, günümüzdeki anlamı ile bulut bilişimin temelini oluşturmuştur.

Sözlük anlamı olarak ise, bulut bilişimin çok fazla tanımı ile karşılaşmak mümkündür. 2009 senesinde, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) yaptığı tanıma göre;

Bulut bilişim, yapılandırılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun koşullarda ve isteğe bağlı olarak her zaman, her yerden erişime imkân veren bir modeldir. Söz konusu kaynaklar (bilgisayar ağları, sunucular, veri tabanları, uygulamalar, hizmetler vb.) asgari düzeyde yönetimsel çaba ve hizmet alıcı-hizmet sağlayıcı etkileşimi gerektirecek kolaylıkta tedarik edilebilmekte ve elden çıkarılabilmektedir.

Bulut bilişim modeli, yüksek erişilebilirliği desteklemekte ve 5 temel unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar, isteğe bağlı kendi kendine hizmet alabilme, geniş ağ erişimi, ortak kaynak havuzu, çabukluk ve esneklik, ölçülebilir hizmettir. Bulut bilişim 3 hizmet sunum modeli ve 4 farklı konumlandırma modelini kapsamaktadır.

BULUT TEKNOLOJİSİ MODELLERİ NELERDİR ?

Hizmet Sunum Modelleri
Hizmet Sunum Modelleri
  • Hizmet olarak Yazılım (SaaS)
  • Hizmet olarak Platform (PaaS)
  • Hizmet olarak Altyapı (IaaS)
Konumlandırma Modelleri
Konumlandırma Modelleri
  • Özel Bulut
  • Kamuya Açık Bulut
  • Hibrit Bulut
  • Topluluk Bulutu

BULUT TEKNOLOJİSİ HİZMET SUNUM MODELLERİ NELERDİR ?

Hizmet olarak Yazılım (SaaS)
Bulut hizmet sağlayıcısı tarafından hizmeti verilen uygulamanın kurumlara, bir bulut bilişim platformu üzerinden verildiği modeldir. Uygulamanın erişimi, farklı istemciler aracılığı ile (web tarayıcısı, mobil cihaz, özel bir uygulama arayüzü vb) gerçekleştirilebilir. Bu modelde, kurumların, hemen hemen hiçbir bulut altyapı bileşenleri üzerinde (bilgisayar ağı, sunucu, disk, işletim sistemi, orta katman platformu ve hatta uygulamanın kendisi) her hangi bir sorumluluğu ve yetkisi bulunmamaktadır; yönetim bulut hizmet sağlayıcısındadır. Kurumlar, uygulama seviyesinde sadece kendisine tahsis edilmiş yetkiler ile tanımlama yapabilir ve uygulamayı kullanım hakkına sahiptir.
Hizmet olarak Platform (PaaS)
Kurumların, bulut hizmet sağlayıcısı tarafından desteklenen uygulama geliştirme dilleri, kütüphaneleri veya araçları ile geliştirilmiş uygulamaların veya uygulama bileşenlerinin kurulup hayata geçirilmesini sağlayan modeldir. Bu modelde, kurumların birçok bulut altyapı bileşenleri üzerinde (ağ, sunucu, disk, işletim sistemi) herhangi bir sorumluluğu ve yetkisi bulunmamaktadır; yönetim bulut hizmet sağlayıcısındadır. Ancak kendisi tarafından dağıtımı yapılan uygulama veya bileşenleri üzerinde tanım yapma ve devreye alma hakkına sahiptir.
Hizmet olarak Altyapı (IaaS)
Kurumların, bulut hizmet sağlayıcısı tarafından verilen ve kendisine tahsis edilmiş altyapı üzerinde sunucu, ağ, disk, işletim sistemi gibi temel bileşenleri kurup, yönetebileceği ve istediğinde ölçeklendirebileceği modeldir. Kurumların, bulut altyapısı üzerinde hangi bir sorumluluğu ve yetkisi bulunmamaktadır ancak kendisine atanmış kaynaklar doğrultusunda kontrol ve yönetim hakkına sahiptir.
Belirtilen üç farklı servis modeli için müşteri ve hizmet sağlayıcı tarafından yönetim sorumlulukları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

BULUT TEKNOLOJİSİNİN KONUMLANDIRMA MODELLERİ NELERDİR ?

Özel Bulut
Bu model, altyapının tamamen tek bir organizasyon tarafından kullanıldığı modeldir. Bu hizmet, bir bulut saylayıcısının veri merkezinde sağlanabileceği gibi, müşteri kendi kaynakları ve maliyeti ile kendi veri merkezi üzerinde de konumlandırabilir. Kurum bakış açısı ile verilerin ve uygulamaların erişim güvenliği ve gizliliğinin çok daha önemli olduğu durumlarda tercih edilir. Ancak kamuya özel buluta yönelik bir dezanavtajı, altyapı müşterinin kendisi tarafından yönetilmelidir.
Kamuya Açık Bulut
Bir bulut hizmet sağlayıcısı tarafından kurulan altyapı üzerinden verilen paylaşımlı bir hizmettir. Müşterinin her hangi bir altyapı yatırımı yapmasına gerek kalmaz ve fiziksel altyapı üzerinde kontrolü bulunmaz. Her müşteri sadece kendi uygulama ve verilerine internet üzerinden erişir, böylelikle kurumun çalışanları yerleşke bağımsız bir şekilde, internet bağlantısına sahip her yerden uygulama ve verilerine erişebilir.
Hibrit Bulut
Hem kamuya açık bulutun maliyet ve operasyon avantajlarını, hem de özel bulutun gizlilik ve güvenlik avantajlarının bir arada kullanılmasını sağlayan hibrit bir modeldir. Firmalar, kendi özel bulut yapılarında verdikleri hizmetin, yılın sadece belirli dönemlerinde gerçekleşecek yük artışlarını karşılamak adına hibrit bulutu kullanabilirler. Böylece fazladan CAPEX maliyeti yapmadan uygulamalarını ihtiyaç dahilinde ölçeklendirebilirler.
Topluluk Bulutu
Aynı sektör içerisinde yer alan şirketlerin kurdukları ve ortak kullanılan hizmetleri barındıran bulut konumlandırma modelidir. Sadece topluluk üyeleri uygulamalara ve verilere erişebilir.

BULUT TEKNOLOJİSİNİN FAYDALARI NELERDİR ?

Bulut bilişimin maliyet, çeviklik, verimlilik, coğrafi ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve performans olmak üzere 6 temel faydası bulunmaktadır.
Maliyet
Bulut bilişim, firmaların ihtiyaç duydukları BT kaynaklarını, her hangi bir sermaye yatırımı yapmadan (veri merkezi, iklimlendirme, uzman BT personeli, sunucu, yazılım gibi) alabilmelerini, finansal modellerini CAPEX'den OPEX'e dönüştürerek öngörülebilir bir model oluşturabilmelerini ve sadece ihtiyaç duydukları kaynaklara kiralama modeli ile sahip olabilmelerini sağlar.
Çeviklik
Bulut bilişim kurumların self-servis bir arayüz üzerinden dakikalar içerisinde kaynaklarını oluşturabilmelerini, iş modellerini geliştirebilmelerini ve sektörde bir adım önde olabilmelerini sağlamaktadır.
Verimlilik
Bulut bilişim sayesinde, hizmeti verilen bir BT ürününün tüm yaşam döngüsü içerisinde yer alan ek işler (donanım/yazılım kurulumu, yamalama süreçleri, bakım süreçleri, hata ayıklama gibi) bulut servis sağlayıcı tarafından üstlenildiğinden dolayı, kurumlar kendi sektörlerine daha fazla odaklanabilir ve verimliliklerini artırabilirler.
Coğrafi ölçeklenebilirlik
Bulut servis sağlayıcıları genelde veri merkezlerini birden fazla şehir ve hatta ülke üzerinde barındırdıklarından, kurumlar uygulamalarını birden fazla yerleşke üzerinden ve istemcilere en yakın noktadan hizmet verebilme esnekliğine sahip olurlar.
Sürdürülebilirlik
Ürünler ve hizmetler farklı veri merkezleri üzerinden verilebildiğinden ve istendiğinde birbirleri arasında kopyalanabildiğinden dolayı, yedekleme, felaket kurtarma ve iş sürekliliği gibi konular daha uygun maliyetler ile gerçekleştirilebilir.
Performans
Bulut veri merkezleri, son teknoloji ile donatılmış ekipmanlar üzerinden hizmet vermektedir. Dolayısı ile kurumlar da, bulut servis sağlayıcı firmalar aracılığı ile yüksek ölçeklenebilirlik ekonomisi doğrultusunda uygun maliyetler ile yüksek performans sağlayabilirler.

TURKCELL BULUT NEDİR ?

Turkcell Bulut Servisleri, kurumsal müşterilere sunulan bulut servislerinin bir arayüz ile satın alınabildiği ve yönetilebildiği bir platformdur. Turkcell Bulut servisleri ile, tüm bilgi teknolojileri altyapınızı Turkcell Veri Merkezleri’nde konumlandırabilir, böylece maliyetlerinizi düşürürken daha esnek bir altyapıya sahip olabilirsiniz. Bu platform üzerinden, altyapı ve uygulama hizmetlerini istenilen kapasitede dakikalar içerisinde kurulmasını ve yönetimini sağlayabilirsiniz. İş sürekliliğinizi sağlayacak en yeni teknolojileri yatırım maliyetini üstlenmeden Turkcell Bulut üzerinden kullanabilirsiniz.

Turkcell Bulut servisleri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nde bulunan 5 farklı veri merkezimizdeki tam yedekli altyapılardan kesintisiz hizmet deneyimi ile sunulmaktadır. Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri işletmecisi olarak, sizleri Turkcell Bulut’a bekliyoruz.

TURKCELL BULUT AVANTAJLARI NELERDİR?

Turkcell Bulut Maliyet Maliyet
Turkcell Bulut hizmetlerini kullanarak, barındırma, enerji, iklimlendirme gibi veri merkezi maliyetlerini üstlenmenize gerek kalmaz. Ayrıca, donanım, bakım, lisans ve yönetim maliyetlerinde de tasarruf edersiniz.
Turkcell Bulut Esneklik Esneklik
İhtiyaç duyduğunuz anda tek bir tuşla kaynak arttırıp azaltabilir, esnek bir şekilde altyapınızı yönetebilirsiniz.
Turkcell Bulut Self Servis Portal Self-Servis Yönetim
Portal üzerinden ihtiyacınız olan konfigürasyonu belirleyebilir, aktivasyon sonrası yönetim panellerine geçiş yaparak sistemlerinizi yönetebilirsiniz.
Turkcell Bulut Entegre Çözüm Entegre Çözüm
Altyapı, güvenlik, erişim, iş uygulamaları gibi birçok servisi bütünleşik deneyim ile kullanabilirsiniz.
Turkcell Bulut 7 24 Destek 7/24 Destek
Kurumsal çağrı merkezimiz (0850 222 1 222) veya Turkcell Bulut Yardım sekmesi üzerinden 7/24 çağrı açabilir ve takibini yapabilir, uzman teknik personelimizden Türkçe destek alabilirsiniz.
Turkcell Bulut Şeffaf Fiyatlandırma Şeffaf fiyatlandırma
Yapılan kaynak güncelleme işlemleri günlük ücretlendirme modeli ile ay sonunda faturalanmaktadır. Fatura detaylarına portal üzerinden erişebilirsiniz.